• Travma ve Yas
  • Kişilik Bozuklukları
  • Depresyon
  • Panik Atak
  • Fobiler
  • Anksiyete Bozuklukları
  • Obsesif Kompülsif (Takıntı) Bozukluk (OKB) Rahatsızlığı
  • Vajinismus
  • Disparoni(cinsel ilişkide ağrı duyma)
  • Kaygı Bozuklukları
  • Yeme Bozuklukları